Jak to vidí Kateřina Čechová

07.12.2016 16:39
1. Proč jste zvolili pro své dítě Montessori program?
Individuální tempo ve výukových předmětech, názorné pomůcky pro výuku, absence známek jako stresového faktoru, velmi úzký kontakt dítě-učitel-rodič.
2. Jaké vidíte jeho přínosy pro své dítě i sebe?
Dostatek volna pro koníčky a zájmové kroužky dítěte, dítě se stále i v druhé třídě do školy těší, netahá do školy stohy sešitů a učebnic.Výuka je propojená s praktickým životem.
3. Jaké vidíte naopak nevýhody?
4. Komu byste tento program nedoporučili a proč?
Vyžaduje aktivní přístup rodičů ke vzdělání dítěte.