Jak to vidí Zuzka Baturná?

13.01.2017 16:39

Proč jste zvolili montessori program

Protože mě oslovila koncepce a filozofie montessori výuky, mám 3 děti, nejstarší syn (8.třída) navštěvuje klasickou školu a já jsem s údivem zjistila, že výuka a systém učení se od dob, kdy jsem sama byla školou povinná, moc nezměnila (krátká trvanlivost získaných informací, abstraktní, nekonkrétní a teoretické učení, zahlcenost informací bez souvislostí, frontální výuka, učení se pro známky, jednotné tempo výuky a kdo nestíhá má smůlu, důraz na tvrdé znalosti a opomíjení měkkých dovedností, jako je spolupráce, prezentace, budování a posilování sebedůvěry, atd. atd.

Montessori program navštěvuje má prostřední dcera, je v prvním ročníku a já jsem byla přesvědčena o správnosti rozhodnutí už první školní den. Děti si prohlédly celou školu, doslova si jí prošly, pozdravily ředitelku, poznaly školníka, prostě se seznámily s novým, pro některé úplně neznámým prostředím tak, aby se v něm cítily bezpečně. Děti se učí přirozeně, vlastním tempem, prakticky, zapojují všechny smysly a získané informace a znalosti si mnohem lépe osvojují a pamatují, rozumí tomu, co se učí a výuka je doplněná o zážitkové poznávání. Berou vesmír, a tak jedou do planetária.

 

Jaké vidíte přínosy pro sebe a své dítě

Moje dcera chodí do školy ráda. Učí se v souvislostech. Neučí se ale jen látku a chápat a rozumět obsahu informací, učí se taky poznávat sama sebe, věřit si, získává své místo v kolektivu, rozvíjí svoje silné stránky a může se intenzivněji věnovat tomu, co ji přitahuje a baví, může rozvíjet svůj talent (překvapil mě její zájem o chemický kroužek, přihlásila se do něj po měsíci sama a opravdu s nadšením mi vysvětluje průběh různých chemických pokusů), učí se nebát se mluvit před ostatními spolužáky, před publikem (děti v prosinci odehrály pohádku Popelka), učí se pracovat ve skupině, ale je taky vedena k samostatnosti. Nenosí sice žádné známky, úkoly jen výjimečně, ale zato dostává měsíční hodnocení a spolu si pak povídáme o jejích pokrocích. Důvěřuju jí a důvěřuju také paní učitelce Marušce.

Jaké vidíte nevýhody

Nejistá budoucnost v pokračování montessori programu na vyšším stupni ZŠ Tyršova. Ale i kdyby se to nepodařilo, tak budu ráda za prvních 5let smysluplného a přirozeného učení. Věřím, že moje dcera by zvládla v 6. třídě přechod na běžnou školu, ale musela bych ji na to v dostatečném předstihu připravit.

Komu bych program nedoporučila a proč

Rodičům, kteří jsou hodně orientovaní na výsledky (známky) a výkony (v první třídě musí dítě zvládnout to, to, to a bez debat). Pro které je škola místem, kde se dítě učí a ne místem, kde se dítě rozvíjí. Těm, kteří této vzdělávací filozofii nevěří.