Zápis do 1. třídy

02.04.2020 14:00

Zápis do 1. třídy se bude konat 2. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 a 3. dubna 2020 od 13:00 do 16:00.

 

Věškeré informace naleznete na stránkách ZŠ Dr. M. Tyrše ( https://www.zsmt.cz/406/zapis-do-1-tridy )

 

doporučení k zápisu:

Rodičům doporučujeme seznámit se se základními principy Montessori pedagogiky. 

Pro získání představy o průběhu výuky v naší Montessori třídě je nutné, aby oba rodiče ještě před zápisem navštívili školu. Díky této návštěvě zjistíte, zda se shodují naše společné představy o hodnotách, způsobu vzdělávání a přístupu k dítěti. 

K posouzení zralosti a připravenosti dítěte vyžadujeme samostatný pobyt dítěte jedno dopoledne - 6.3.2020 nebo 27.3.2020 – rezervace termínu na emailové adrese marie.slosarkova@zsmt.cz . Dítě tak bude mít možnost vyzkoušet si školu „nanečisto“. 

Podmínkou přijetí je individuální pohovor s rodiči při zápisu. 

Kritéria pro zařazení do Montessori třídy: 

Spádovost – Hlučín 

Sourozenec v Montessori programu 

Kroužek Přípravka pro předškoláky - kroužek Montessori centra Hlučín 

MŠ Hlučín, Severní (Montessori třídy) 

Kroužky Montessori centra Hlučín 

Absolvování akreditovaného kurzu Montessori vzdělávání 

Účast na besedách pořádaných školou či Montessori centrem 

Návštěva rodiče ve vyučování 

Souhlas obou zákonných zástupců se zařazením do Montessori třídy 

Pobyt dítěte ve vyučování

Pohovor s rodičem 

Jiné Montessori kroužky/Montessori školka