O nás

Nezisková organizace Montessori centrum Hlučín, z.s. vznikla v roce 2013 díky nadšení našich dětí ze stylu vzdělávání paní Marie Montessori.

Jsme tým nadšených rodičů a pedagogů, jimž je blízký partnerský způsob jednání s dětmi. Hledáme nejrůznější cesty, kterými chceme naše děti provézt jejich dětstvím, a zároveň jim pomoci se osamostatnit a stát se sebevědomými a zodpovědnými dospělými. Při tomto hledání jsme narazili na způsob výchovy paní Marie Montessori, pedagožky a lékařky, který se shoduje s naším intuitivním vnímáním správného přistupování k dětem a jejich výchově.
 

Rádi bychom myšlenky paní Montessori zpřístupnili dalším rodičům, ale hlavně dětem. Proto jsme se rozhodli spojit své síly a sdružit se v seskupení, které bude přinášet nové podněty a aktivity v oblasti Montessori pedagogiky na území města Hlučína a třeba časem i kdekoliv jinde. Mezi námi najdete organizátory, nadšence a tahouny, ale také profesionální pedagogy s akreditovaným vzděláním v Montessori pedagogice. Kvalitu nabízeného vzdělávání považujeme za základ úspěchu, proto máme v týmu také garanta kvality kurzů s mnohaletou pedagogickou praxí.

Jsme otevření jakékoliv spolupráci, která podpoří a může rozvíjet naše úsilí. Rádi mezi sebou přivítáme další nadšence, kteří se mohou stát novými členy našeho sdružení, nebo mohou přispět svým nápadem, finančním darem či jinou formou spolupráce. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Těší se na Vás Lenka, Ali, Katka, Monika, Maruška a další :)

 

POSLÁNÍ

Našim posláním je rozvíjet děti i dospělé v oblasti výchovy a vzdělávání pomocí Montessori pedagogiky na území města Hlučína.

VIZE

Usilujeme o to stát se organizací, která podporuje Montessori vzdělávání ve městě Hlučíně, a je spojována s propagací Montessori pedagogiky a respektujícího způsobu jednání k dětem i dospělým.

Mezi naše hlavní aktivity patří:

  • Pořádání Montessori kurzů pro předškolní i školní děti,
  • pořádání přednášek externích lektorů pro rodiče a veřejnost,
  • popularizace Montessori pedagogiky
  • spolupráce s ZŠ Tyršova při vzniku Montessori programu na ZŠ.

Organizační tým

Lenka Gavlíková, Alena Víchová, Kateřina Röslerová,
Monika Vokřínková, Marie Šlosárková
 
Mgr. Lenka Gavlíková, předsedkyně sdružení (lenka.gavlikova@seznam.cz)
- řízení sdružení, organizace aktivit, komunikace, nové projekty
 
Ing. Alena Víchová, Místopředsedkyně sdružení (ala.vichova@gmail.com)
- finance, organizace aktivit, řízení sdružení
 
 

 

 

NAŠE MILÉ paní učitelky a LEKTORKY

 
Mgr. Marie Šlosarková

Výchova a vzdělání dětí hrají v mém životě zásadní roli. Jsem maminkou dvou holčiček, které jsou zároveň mými učitelkami a zrcadlem. Díky nim jsem si uvědomila, že mým životním posláním je šířit informace o kvalitním vzdělání a o dobré výchově. Proto jsem se stala lektorkou programu Babysigns 
 
Znakování s miminky a začala vést semináře pro rodiče Go Kids! o emoční inteligenci u malých dětí. Odtud již byl jen malý krůček k Montessori pedagogice. Neboť ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, jak důležitá je správná komunikace s dítětem, jak se vše, co společně děláme, odráží na jeho chování a vnímání okolního světa i sebe sama, jsem zároveň pochopila, že vzdělání dle zásad Marie Montessori je pro mé děti to pravé. 
 
Vzdělání:
 
2007 Učitelka českého a německého jazyka na střední škole
 
2012 Certifikace pro lektorky programu Go Kids! Rozvoj emoční inteligence
 
Certifikace pro lektorky programu Babysigns Znakování s batolaty
 
2013 Montessori pedagogika 0 – 3 let
 
Montessori pedagogika I – přirozené vzdělávání
 

Své vzdělání si od doplňuji na Palackého univerzitě v Olomouci, kde studuji obor Učitelství pro první stupeň. Taktéž si doplňuji své Montessori vzdělání.

 
 
Lenka Gavlíková
I když jsem vždycky o práci s dětmi uvažovala, vždycky mě bavila a naplňovala dostávám se 
 
k ní až po narození svých tří dětí. Montessori pedagogiku jsem objevila po narození prvního 
 
dítěte, kdy jsem přirozeně vycházela z potřeb svých a syna a přišla jsem na to, že nám oběma 
 
vyhovuje „jiné“ hraní a zároveň jsem objevila respektující výchovu. Postupně se učím a 
 
objevuji společně se svými dětmi, které jsou pro mě největšími učiteli, takto rosteme 
 
společně. Byla bych moc ráda, kdyby se mi podařilo rodičům ukázat, že cestou Montessori 
 
pedagogiky můžou být šťastní oni i jejich děti a zároveň si rodičovství užít a učit se nazíráním 
 
na svět očima svých děti.
 
Vzdělání:
 
Absolvovala jsem v Olomouci Montessori semináře Evy Štarkové: 
 
-  Aktivity každodenního života (Praktický život) a rozvoj smyslů (Smyslová výchova)
 
-  Geografie, zoologie, botanika a kosmická výchova
 
-  Rozvíjení matematického myšlení Aritmetika I. a II.
 
-  Geometrie, mateřský jazyk 
 
Své vzdělání bych si ráda dále doplňovala.
 
 

Olga Levinská

Když jsem se poprvé potkala s myšlenkami Marie Montessori, měla jsem pocit, že jsem našla chybějící dílek ve skládačce dítě - rodina - výchova, který zapadl přesně na své místo. Naučila jsem se víc pozorovat, víc naslouchat, víc přemýšlet nad chováním dětí i svým a lépe vnímat schopnosti dítěte. Se mými dětmi se učím i já a znovuobjevuji rozmanitost našeho světa. Montessori pedagogika je pro mě nekonečným zdrojem inspirace jak společně trávit čas. 

Od roku 2012 vedu Montessori hernu pro děti od 15 do 36 měsíců a od roku 2013 i pro děti od 3 do 6 let, obojí v Rodinném centru Kaštánek v Ostravě. 

Vzdělání:
2010 - 2011 - Semináře zaměřené na jednotlivé oblasti - praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk, kosmická výchova (Eva Štarková, Český Těšín)
2011 - kurz Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi, Ostrava)
2012  - kurz Montessori pedagogika - přirozené vzdělávání (Montessori Morava, Brno)
2013  - kurz Montessori pedagogika pro MŠ (Montessori Morava, Brno)

 

_______________

Pedagogika Marie Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který respektuje vývojová období dítěte, vychází z jeho potřeb, pomáhá rozvíjet schopnosti a vnímání sebe i okolí. Montessori pedagogika pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

Veškeré nabízené aktivity směřují k dětem a jejich dospělým, které zaujala Montessori pedagogika. Pořádáme Montessori kurzy pro předškolní i školní děti, organizujeme přednášky zkušených lektorů o výchově dětí, které mohou dospělí využít jako inspiraci pro výchovu dětí. V neposlední řadě usilujeme o rozšíření myšlenek Montessori pedagogiky mezi odbornou i laickou veřejnost, školky a školy. Spolupracujeme se Základní školou ZŠ Tyršova,  a MŠ Severní, kde vznikl Montessori program. Dále spolupracujeme s městem Hlučín, které podporuje naše aktivity.