KROUŽKY pro děti

NOVÝ ROZPIS KURZŮ PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME, PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ MONTESSORI CENTRA NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SPUSTÍME BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ PRO ŠKOLÁKY BUDE PROBÍHAT V ZÁŘÍ, DĚTI VE ŠKOLE DOSTANOU PAPÍROVÉ PŘIHLÁŠKY K VYPLNĚNÍ.

 
 
Všechny budou probíhat na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. (Tyršova 2, Hlučín)

TÝDENNÍ ROZVRH

pondělí úterý           středa čtvrtek pátek
8:30-10:00    
    
Miniklub A
 
- děti 1-3roky
- s rodiči

 
8:30-11:30   
    
Miniškolička A
 
- děti 2-4roky
- bez rodičů
 
 
8:30-10:00    
    
Miniklub C
 
- děti 1-3roky
- s rodiči

 

8:30-11:30

Miniškolička B

- děti 2-4 roky
- bez rodičů
 


 
7:50-11:30

Přípravka pro předškoláky

- děti 5-7let
-  bez rodičů
 
10:15 - 11:15

Miniklub B
 
- děti 1-3roky
- s rodiči
 
  10:15 - 11:15

Miniklub D
 
- děti 1-3roky
- s rodiči
   
         
  15:00 - 16:30

Malý vědec

- děti 3-6 let
 
 
 

 


 


   

 

 

Děti od 1-3 let

 

Montessori miniklub pro děti od 1– 3 let

Náplň miniklubu je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období.
Klub je určen pro rodiče s dětmi, vede jej Montessori lektorka. Maximální počet dětí v kurzu je 10. Lekce trvá 1,5 hodiny

 

Kdy: Miniklub A - pondělí od 8:30 - 10:00  

        Miniklub B - pondělí od 10:15 - 11:15  

         Miniklub C - středa od 8:30 - 10:00  

        Miniklub D - středa od 10:15 - 11:15

Vede: Lenka Gavlíková

Cena: Miniklub A, C 1200,-Kč za kurz

         Miniklub B, D 1000,-Kč za kurz

 

 

 

Montessori miniškolička pro děti od 2 - 4 let

Náplň miniškoličky je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období. Lekce začíná společným setkáním na elipse, následuje individuální práce s pomůckami. Během přestávky si děti sami připravují svačinky (ty jsou v režii rodiče) a svačí. Dle možností dětí následuje společná aktivita, individuální práce. V případě potřeby bude možné využít odpočinkový koutek.
Miniškoličky vede Montessori lektorka a asistentka lektorky. Maximální počet dětí v kurzu je 12.

 

Kdy: Miniškolička A - úterý   8:30 - 11:30 - bez rodičů   

       Miniškolička B – čtvrtek  8:30 - 11:30 - bez rodičů         

Vede: Lenka Gavlíková

Cena: Miniškolička bez rodičů 3.000,-Kč za kurz

 

 

Děti od 3-7 let

 

Montessori klub pro děti od 3. – 6. let - MOMENTÁLNĚ NENÍ OTEVŘEN

Náplň klubu je zaměřena na rozvoj smyslového vývoje dětí v jejich senzitivním období. Cílem smyslové výchovy je dát dítěti možnost získat jasné a vědomé informace z prostředí zapojením všech jeho smyslů a umožnit mu tak poznávat okolí a svět hlouběji a přesněji. Děti se učí jejich vlastními zkušenostmi, tím že si mohou něco „ohmatat“. Prostřednictvím smyslů se rozvíjí také mozek, utváří se nové nervové spoje. Dítě se učí soustředěnosti, rozvíjí si intelekt.
Klub je určen pro rodiče s dětmi, vede jej Montessori lektorka. Maximální počet dětí v kurzu je 12.

 

Kdy: úterý 16:45- 17:45

Vede: Jana Kostelňáková

Cena: 1.000,-Kč za kurz

 

 

Malý vědec

Rodiče a děti se společně učí:
poznávat přírodu a svět kolem nás,
poznávat člověka,
dělat pokusy, 
zkoumat chemické reakce, fyzikální zákony, tajemné lahvičky, barevné vodičky...a mnoho dalšího
spolu si hrát… 

V tomto kroužku se rodiče a děti se společně učí poznávat přírodu a svět kolem nás, poznávat člověka. Budou dělat pokusy, zkoumat chemické reakce, fyzikální zákony, tajemné lahvičky, barevné vodičky...a mnoho dalšího. A hlavně spolu si hrát…  Maximální počet dětí ve skupině je 12.

 

Kdy: úterý 15:00 - 16:30        

 

Vede: Jana Kostelňáková

 

Cena: 1.200,-Kč za kurz

 

 

Přípravka pro předškoláky

Kurz Předškolák je určen pro děti od 5 do 7 let, které se chystají na nástup do školy. Klub je zaměřen na oblasti, se kterými děti mívají potíže při přechodu do školy. Kroužek je zaměřen nadále na smyslovou výuku, a také již na rozvoj dítěte v jednotlivých oblastech Montessori pedagogiky, tj. matematice, jazyce a kosmické výchově. Probíhá  formou projektů. Vyznačuje se individuálním přístupem k dítěti, které se svobodně rozhodne, jakou činností se chce zabývat. Lektorka se tak dostává z aktivní pozice do pasivní.  Nejdůležitější je připravit dítěti inspirující a přirozené prostředí. 

Klub je veden Montessori lektorkou. JEDNÁ SE O KROUŽEK PRO DĚTI BEZ PŘÍTOMNOSTI RODIČE.

Maximální počet dětí ve skupině je 12.

 

Kdy: pátek 7.30 – 11:30   

 

Vede: Lenka Gavlíková 

 

Cena: 3000,-Kč za kurz

 

 

K organizaci: Všechny kurzy začínají v druhém týdnu září a obsahují celkem 12 lekcí (10 řádných + 2 lekce sloužící k náhradám). První hodina je informační, rodiče se dozví  podrobnosti o smyslu kurzu, stylu práce a správném nakládání s pomůckami.

Pro přihlášení se do kurzu prosím vyplňte formulář dole na této stránce. Budou Vám zaslány údaje k platbě, po přijetí Vaší platby bude Vaše místo na kurzu rezervováno.

 

 

Fotky z probíhajících kroužků najdete na Facebooku.

 

Kroužky pro děti 1. stupně

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ PRO ŠKOLÁKY BUDE PROBÍHAT V ZÁŘÍ, DĚTI VE ŠKOLE DOSTANOU PAPÍROVÉ PŘIHLÁŠKY K VYPLNĚNÍ.

 

Volejbal

Přípravka zaměřená na celkový rozvoj pohybových dovedností, míčové hry.

Ukázková hodina proběhne ke konci září přímo ve vyučování.

 

Kdy:

Malé děti (1,2. ročník) 

Větší děti (3. a 4. ročník) 

S kým: Eva Turková

Cena: 750,- Kč za celý školní rok (v ceně tričko v hodnotě 300,- Kč), tělocvična

 

Co dokáže papír

Kroužek zaměřený na tvoření s papírem. Budeme stříhat, lepit, skládat, trhat, mačkat, tvořit jednoduché origami, 3D obrázky, a to nejen pro zábavu, ale také pro rozvoj jemné motoriky, kterou děti potřebují pro nácvik psaní. Materiál zajištěn.

Kroužek určen spíše pro malé děti (1.,2. třída)

Počet dětí: 10 dětí

Kdy: 

S kým: 

Cena: 300,- Kč za pololetí včetně materiálu

 

Empower the Child (pohybové hry za zvuků balalajky)

U nás i ve světě se stává čím dál tím populárnější intuitivní pedagogika (P. Ahlbom, švédská škola Solvik) a systém her a poznatků tradičních kultur rozpracovaný Andrejem Karimovem (instruktoři působí ve více než 15 zemích světa). A právě z těchto zdrojů čerpá Mario Večerek, který je součástí týmu Montessori centra Hlučín a certifikovaný instruktor Empower the Child. Na 3 školách v ČR - ZŠ Labyrint Lhota, Montessori škola Na Beránku - a nyní i v hlučínské montessori škole mají děti možnost si systematicky a hravě rozvíjet pohybové dovednosti prostřednictvím metodiky, jenž čerpá z lidových her, které byly vždy s dětským světem neodmyslitelně spjaty. Možnost kombinace her dětí s dospělými (dospělí jsou zváni, ale nejsou nutnou součástí kroužku), hra na hudební nástroj vedoucího a reflexe prožívaného utváří jedinečnou formu a prostor pro rozvoj malých i dospělých účastníků. A. Karimov uvádí, že “model” člověka je do 7 let již zformován a od 7 do 18 let potřebuje být testován a zkoušen, co vše dokáže. Hry (a pobyt v přírodě) jsou těmi nejpřirozenějšími způsoby, jak děti vystavit novým výzvám.

Kapacita kroužku je z důvodu nevelkých prostor velmi omezena (max. 12 dětí + 6 dospělých)

 

Kdy: 

S kým: Mario Večerek

Cena: 400,- Kč za pololetí pro dítě, 200Kč za pololetí pro dospělého

 

 

 

Cooking with English

- sto lidí = sto chutí

- pojďme si každý najít tu svou a zároveň se naučit anglické slovíčka, fráze

- naučíme se komunikovat, reagovat, domlouvat se mezi sebou, zlepšíme si paměť a ještě si na něčem dobrém pochutnáme

 

- a hundred people = a hundred sense of taste

- let´s find the taste of each other and learn some new english words and phrases

- let´s have a fun with cooking

 

Kdy:

       

S kým: Jana Kostelňáková, Olga Lewinská

Cena: 400,- za pololetí (včetně materiálu)

 

Výuka hry na ukulele bez not

Děti se seznámí se základy hry na strunné nástroje a praktickou formou se naučí známé a oblíbené písničky. Hra na ukulele je poměrně jednoduchá a vhodná pro menší děti, protože je to nástroj malý, s úzkým krkem, dobře se drží.

Ukulele vlastní

Max. kapacita 10 dětí 

 

Kdy:

S kým: Milan Šťastný

Cena: 600,- Kč na pololetí

 

Dramatický kroužek

V kroužku se věnujeme divadelním hrám a aktivitám. Využíváme improvizaci, vstupování do rolí, mimická a řečová cvičení, pantomimu, atd. Žáci rozvíjejí představivost a koncentraci, učí se vyjadřovat nejrůznější druhy emocí a charakterů a poznávají sami sebe. Kroužek můžeme dle zájmu dětí propojit také s uměním, a to využitím různých výtvarných technik, které rozvíjí dětskou fantazii a představivost. Budeme rozvíjet estetické vnímání, cítění a zaměřovat se na sebepoznání žáků. Děti mají možnost podílet se na přípravě a tvorbě divadelního představení, tvořit texty apod.

26. září ukázková hodina

Maximální kapacita 12 dětí.

 

Kdy: 

S kým: Milan Šťastný

Cena 800,- Kč za pololetí včetně materiálu

 

Příroda kolem nás

Budeme spolu v průběhu celého roku objevovat tajemství a záhady okolní přírody. Hravě-naučnou formou se zaměříme na ochranu přírody a důležitost přírody. Zaměříme se na to, co a jak se v přírodě mění od září do června. Prostě si přírodu užijeme všemi smysly - ochutnáme, očicháme, poslechneme…… Důležité je mít „ průzkumné“ oblečení na venek!

 

Kdy: 

S kým: Lenka Gavlíková

Cena: 300Kč na pololetí včetně materiálu

 

Tvořivé ruce

Vyzkoušíme různé výtvarné techniky. Budeme tvořit pro radost. Skládat, stříhat, barvit, modelovat apod. Někdy se necháme inspirovat přírodou, jindy hudbou, literaturou, ročním obdobím. V případě pěkného počasí využijeme krásu a inspiraci „venkovního ateliéru“. Část výrobků můžeme využít na společný jarmark nebo dílny – tím se budeme učit hospodařit s materiálem, poptávkou, nabídkou.

 

Kdy:

S kým: Lenka Favlíková

Cena: 300 Kč na pololetí včetně materiálu

 

 

Háčkování a ruční práce

Ruční práce školáci milují! A pokud si mohou vyrobit oblečení pro panenku, čepičku pro sestřičku nebo ozdobu pro nejlepší kamarádku, jsou schopné vydržet pracovat velmi dlouho. A to nejen holky, ale také kluci!

Háčkování není náročné a velmi dobře rozvíjí jemnou motoriku, kterou děti tolik potřebují pro nácvik písma. Vedle háčkování můžeme vyzkoušet také šití na stroji, pletení… záleží na zájmu přihlášených dětí

 

Kdy: 

S kým: Pavla Chlebišová

Cena: 300 Kč za pololetí (včetně materiálu)

 

Čtenářský klub

Kouzlo okamžiku, kdy se dítě naučí číst, je nepopsatelné. Často ale velmi rychle mizí. Proto se v kroužku budeme zábavnými, kreativními formami snažit toto kouzlo udržet a naučit děti vnímat knihu, příběh či báseň jako dar. Vytvoříme si svou vlastní knihu, procítíme kouzelné i napínavé příběhy, zahrajeme si hry, rozšíříme slovní zásobu… prostě si uděláme takovou příjemnou literární pohodičku. Kroužek je určen tomu, kdo si rád sedne s knížkou a vydá se na dobrodružství s jejími hrdiny

Max. 10 dětí

 

Kdy: 

S kým: Olga Levinská

 

 

 

Přihláška do kurzu

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SPUSTÍME V PRŮBĚHU PRÁZDNIN (Závazná přihláška do Montessori kurzu dle vlastního výběru. Prosím, vyplňte pro každý kurz zvlášť.)