KROUŽKY pro děti

NOVÉ kroužky začnou září 2017. Všechny budou probíhat na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. (Tyršova 2, Hlučín, 3. patro)

TÝDENNÍ ROZVRH

pondělí úterý           středa čtvrtek pátek
8:45-10:15    
    
Miniklub A
 
- děti 1-3roky
- s rodiči
KURZ NAPLNĚN
8:45-11:50   
    
Miniškolička A
 
- děti 2-4roky
- bez rodičů
  KURZ NAPLNĚN
 
8:45-9:45

Začínáme s Montessori

- děti 1-3 let
- s rodiči
KURZ NAPLNĚN
8:45-11:50

Miniškolička B

- děti 2-4 roky
- bez rodičů
 
KURZ NAPLNĚN

 
7:50-11:50

Přípravka pro předškoláky

- děti 4-7let
-  bez rodičů
 KURZ NAPLNĚN
 
10:30 - 12:00

Miniklub B
 
- děti 1-3roky
- s rodiči
 
   10:00 -11:00

Začínáme s Montessori

- děti 1-3 let
- s rodiči
 
   
         
     
15:00 - 16:30

Malý vědec

- děti 3-6 let16:45 - 17:45
 
Montessori klub

- děti 3-6 let
 
 
13:00 - 13:45
Hýbejme se s radostí!
  13:00 - 13:45
Cooking with English
KURZ NAPLNĚN

14:00 - 15:30
Dramatický kroužek
13:15 - 14:00
Deskové a společenské hry


 
14:00 - 14:45
Háčkování a ruční práce


SUDÝ/LICHÝ TÝDEN
13:00 - 14:30
Příroda kolem nás/ Tvořivé ruce


 

 

 

Děti od 1-3 let

 

Montessori miniklub pro děti od 1– 3 let

Náplň miniklubu je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období.
Klub je určen pro rodiče s dětmi, vede jej Montessori lektorka. Maximální počet dětí v kurzu je 10. Lekce trvá 1,5 hodiny

 

Kdy: Miniklub A - pondělí od 8:45 - 10:15  

        Miniklub B - pondělí od 10:30 - 12:00 

 

Vede: Lenka Gavlíková

Cena: Miniklub A,B 1200,-Kč za kurz

 

Začínáme s Montessori pro děti od 1– 3 let ,

Náplň kroužku je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období.
Klub je určen pro rodiče s dětmi, vede jej Montessori lektorka. Maximální počet dětí v kurzu je 10. Lekce trvá 1hodinu.

 

Kdy: středa od 8:45 - 9:45 KURZ NAPLNĚN

    středa od 10:00 - 11:00 KURZ NAPLNĚN

 

Vede: Lenka Gavlíková

Cena: 1000,-Kč za kurz

 

Montessori miniškolička pro děti od 2 - 4 let

Náplň miniškoličky je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období. Lekce začíná společným setkáním na elipse, následuje individuální práce s pomůckami. Během přestávky si děti sami připravují svačinky (ty jsou v režii rodiče) a svačí. Dle možností dětí následuje společná aktivita, individuální práce. V případě potřeby bude možné využít odpočinkový koutek.
Miniškoličky vede Montessori lektorka a asistentka lektorky. Maximální počet dětí v kurzu je 12.

 

Kdy: Miniškolička A - úterý - 8:45 - 11:50 - bez rodičů KURZ NAPLNĚN

        Miniškolička Bčtvrtek  8:45 - 11:50 - bez rodičů
       

Vede: Lenka Gavlíková, Jana Kostelňáková

Cena: Miniškolička bez rodičů 3.000,-Kč za kurz

 

 

Děti od 3-7 let

 

Montessori klub pro děti od 3. – 6. let

Náplň klubu je zaměřena rozvoj smyslového vývoje dětí v jejich senzitivním období. Cílem smyslové výchovy je dát dítěti možnost získat jasné a vědomé informace z prostředí zapojením všech jeho smyslů a umožnit mu tak poznávat okolí a svět hlouběji a přesněji. Děti se učí jejich vlastními zkušenostmi, tím že si mohou něco „ohmatat“. Prostřednictvím smyslů se rozvíjí také mozek, utváří se nové nervové spoje. Dítě se učí soustředěnosti, rozvíjí si intelekt. Klub probíhá pod vedením Montessori lektorky. 
Klub je určen pro rodiče s dětmi, vede jej Montessori lektor. Maximální počet dětí v kurzu je 12.

 

Kdy: čtvrtek 16:45- 17:45

Vede: Jana Kostelňáková

Cena: 1.000,-Kč za kurz

 

 

Malý vědec

Rodiče a děti se společně učí:
poznávat přírodu a svět kolem nás,
poznávat člověka,
dělat pokusy, 
zkoumat chemické reakce, fyzikální zákony, tajemné lahvičky, barevné vodičky...a mnoho dalšího
spolu si hrát… 

V tomto kroužku se rodiče a děti se společně učí poznávat přírodu a svět kolem nás, poznávat člověka. Budou dělat pokusy, zkoumat chemické reakce, fyzikální zákony, tajemné lahvičky, barevné vodičky...a mnoho dalšího. A hlavně spolu si hrát…  Maximální počet dětí ve skupině je 12.

 

Kdy: čtvrtek 15:00 - 16:30        

Vede: Jana Kostelňáková

Cena: 1.200,-Kč za kurz

 

 

Přípravka pro předškoláky

Kurz Předškolák je určen pro děti od 4,5 do 7 let, které se chystají na nástup do školy. Klub je zaměřen na oblasti, se kterými děti mívají potíže při přechodu do školy. Kroužek je zaměřen nadále na smyslovou výuku, a také již na rozvoj dítěte v jednotlivých oblastech Montessori pedagogiky, tj. matematice, jazyce a kosmické výchově. Probíhá  formou projektů. Vyznačuje se individuálním přístupem k dítěti, které se svobodně rozhodne, jakou činností se chce zabývat. Lektorka se tak dostává z aktivní pozice do pasivní.  Nejdůležitější je připravit dítěti inspirující a přirozené prostředí. 

Klub je veden Montessori lektorkou. JEDNÁ SE O KROUŽEK PRO DĚTI BEZ PŘÍTOMNOSTI RODIČE.

Maximální počet dětí ve skupině je 12.

 

Kdy: pátek 7.50 – 11:50   KURZ NAPLNĚN

Vede: Lenka Gavlíková 

Cena: 3000,-Kč za kurz

 

 

K organizaci: Všechny kurzy začínají v týdnu od 11.září a obsahují celkem 12 lekcí (10 řádných + 2 lekce sloužící k náhradám). První hodina je informační, rodiče se dozví  podrobnosti o smyslu kurzu, stylu práce a správném nakládání s pomůckami.

Pro přihlášení se do kurzu prosím vyplňte formulář dole na této stránce. Budou Vám zaslány údaje k platbě, po přijetí Vaší platby bude Vaše místo na kurzu rezervováno.

 

 

Fotky z probíhajících kroužků najdete na Facebooku.

 

Kroužky pro děti 1. stupně

Hýbejme se s radostí!

- pohyb nikdy nelže

- každý den, kdy jsi alespoň jednou netančil, považuj za promarněný

- hýbejme se, tančeme, radujme se, vyskákejme špatnou náladu, dejme průchod emocím, objevme prostor kolem sebe, poslouchejme svá těla

- pohyb, hry, běh, strečink, tanec, dýchání a vše ostatní, na co jen bude chuť

 

Kdy: pondělí 13:00 - 13:45

S kým: Jana Kostelňáková

Cena: 300,- za pololetí

 

Cooking with English

- sto lidí = sto chutí

- pojďme si každý najít tu svou a zároveň se naučit anglické slovíčka, fráze

- naučíme se komunikovat, reagovat, domlouvat se mezi sebou, zlepšíme si paměť a ještě si na něčem dobrém pochutnáme

 

- a hundred people = a hundred sense of taste

- let´s find the taste of each other and learn some new english words and phrases

- let´s have a fun with cooking

 

Kdy: středa 13:00 - 13:45        KURZ NAPLNĚN

S kým: Jana Kostelňáková, Olga Lewinská

Cena: 300,- za pololetí (včetně materiálu)

 

Dramatický kroužek

- budeme se věnovat divadelním hrám a aktivitám

- naučíme se využívat improvizaci, vstupování do rolí, mimická a řečová cvičení, pantomimu

- rozvíjet představivost a koncentraci, naučíme se vyjadřovat nejrůznější druhy emocí a charakterů a

   poznávat sami sebe

- dle zájmu dětí zkusíme propojit také s uměním, a to využitím různých výtvarných technik, které rozvíjí dětskou fantazii a představivost. Budeme     rozvíjet estetické vnímání, cítění a zaměřovat se na sebepoznání žáků.

 

Kdy: středa 14:00 - 15:30

S kým: Martina Belanová

Cena: 900,- za pololetí (včetně materiálu)

 

Hraje si celá rodina

U nás i ve světě se stává čím dál tím populárnější intuitivní pedagogika (vzdělávání pro dospělé) a systém her a poznatků tradiční kultury rozpracovaný Andrejem Karimovem. A právě z těchto zdrojů čerpá Mario Večerek, který je součástí týmu Montessori centra Hlučín a nově certifikovaný instruktor Empower the child. Exkluzivně v hlučínské montessori škole máte možnost poprvé v ČR systematicky a hravě rozvíjet pohybové dovednosti této metodiky, zažívat radost a výzvy, které hry přinášejí a o které je dnešní svět dětí již mnohdy ochuzen. Kombinace her dětí s dospělými, hra na hudební nástroj a reflexe prožívaného utváří jedinečnou formu pro rozvoj malých i dospělých účastníků. A. Karimov uvádí, že “model” člověka je do 7 let již zformován a od 7 do 18 let potřebuje být testován a zkoušen. Formou her je možné uvidět nejen chyby vzniklé během života jedince, ale i ty, které jsou dány dědičně. A korigovat je.

Kapacita kroužku je z důvodu nevelkých prostor velmi omezena (12 dětí + 12 dospělých)

 

Kdy: čtvrtek 14:00- 14:45 (třikrát měsíčně děti) + první čtvrtek v měsíci 15:30 – 16:30 (děti se svými rodiči)

S kým: Mario Večerek

Cena: 300,- za pololetí pro dítě, 200,- za pololetí za dospělého

 

Deskové a společenské hry

- hrajete rádi Člověče nezlob se? A co takhle Ubongo, Farmáře nebo šachy?

- společně se seznámíme a zdokonalíme ve stolních hrách, zahrajeme si karty, 3D piškvorky, dámu nebo třeba nějakou detektivní hru...

- deskové hry rozvíjí logické myšlení, představivost, díky systematičnosti pomáhají dětem orientovat se v herním plánu a učí je dodržovat předem daná pravidla. A to vše bezbolestně a zábavně.

 

Kdy: čtvrtek 13:15 - 14:00

S kým: Lenka Kabieszová

Cena: 300,- za pololetí (včetně materiálu)

 

Háčkování a ruční práce

- ruční práce školáci milují! A pokud si mohou vyrobit oblečení pro panenku, čepičku pro sestřičku nebo ozdobu pro nejlepší kamarádku, jsou schopné vydržet pracovat velmi dlouho. A to nejen holky, ale také kluci!

- háčkování není náročné a velmi dobře rozvíjí jemnou motoriku, kterou děti tolik potřebují pro nácvik písma. Vedle háčkování můžeme vyzkoušet také šití na stroji, pletení… záleží na zájmu přihlášených dětí

 

Kdy: pátek 14:00 - 14:45

S kým: Pavla Chlebišová

Cena: 300,- za pololetí (včetně materiálu)

 

Tvořivé ruce

- vyzkoušíme různé výtvarné techniky

- budeme tvořit pro radost. Skládat, stříhat, barvit, modelovat apod.

- někdy se necháme inspirovat přírodou, jindy hudbou, literaturou, ročním obdobím

- v případě pěkného počasí využijeme krásu a inspiraci „venkovního ateliéru“

- část výrobků můžeme využít na společný jarmark nebo dílny – tím se budeme učit hospodařit s materiálem, poptávkou, nabídkou

 

Kdy: každý lichý pátek 13:00 - 14:35

S kým: Lenka Gavlíková

Cena: 300,- za pololetí (včetně materiálu)

 

Příroda kolem nás

- budeme spolu v průběhu celého roku objevovat tajemství a záhady okolní přírody

- hravě-naučnou formou se zaměříme na ochranu přírody a důležitost přírody, zaměříme se na to, co a jak se v přírodě mění od září do června

- prostě si přírodu užijeme všemi smysly - ochutnáme, očicháme, poslechneme……

- důležité je mít „průzkumné“ oblečení na venek!

 

Kdy: každý sudý pátek 13:00 - 14:35

S kým: Lenka Gavlíková

Cena: 300,- za pololetí (včetně materiálu)

 

 

Přihláška do kurzu

Závazná přihláška do Montessori kurzu dle vlastního výběru. Prosím, vyplňte pro každý kurz zvlášť.

Přihlášení kroužek pro dítě 1.stupně

Vyberte, prosím kroužek a vyplňte údaje: