Montessori program na ZŠ

 

Hledáte pro své dítě vhodnou základní školu? Školu, kde by poznávání světa vycházelo z jeho vlastní motivace? Svět, ve kterém by mohlo objevovat a mít radost ze svých pokroků? Přidejte se k nám!

 

Montessori program pro děti 1. - 9. třídy Via Montessori Hlučín.

 
Pokud Vás zajímá, jako to ve škole vypadá, přijďte se podívat. 
 
Všechny potřebné informace najdete na www.viamontessori.cz .
 
 
 

Informace pro rodiče zapsaných dětí.

Aktivity Montessori centra zahrnují:

- finanční a organizační podpora vzdělávacího programu pro Montessori třídy 

- organizace řízené činnosti s dětmi v době po vyučování do 15:00 (po-pá)

- organizace kroužků pro děti

- organizace akcí pro rodiče (besedy, setkávání, atd.)

- volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi

 

FInanční podpora je zajištěna především díky příspěvkům rodičů zapsaných dětí. Příspěvek se hradí ve výši 1.500,-Kč měsíčně, a to 10 měsíců ročně. Příspěvek se hradí v jedné splátce (nejpozději k 31.srpnu), pokud se rodiče s MCH nedomluví na individuálních podmínkách.

Bankovní spojení: 2701003641/2010

 
O vyučtování příspěvků rodičů informuje MCH rodiče jedenkrát ročně. Všechny prostředky budou vyčerpány na podporu vzdělávacího programu. Většina prostředků slouží na odměnu asistentky/asistenta Montessori pedagoga, který bude k dispozici denně po dobu vyučování, dále bude mít na starosti řízenou činnost s dětmi po skončení vyučování do 15:00.
Mimo tento program mají děti možnost navštěvovat kroužky Montessori centra (či Via Montessori), které jsou podrobně rozepsány zde.
 
 
 
 
 
 

Proč Montessori?

Vyučovací metoda Montessori je založena na výsledcích mnohaletých průzkumů vývoje dětí. Byla, a to nejenom předními americkými vychovateli, prohlášena za vývojově nejvhodnější model výuky pro děti předškolního a školního věku. Montessori jako výchovná a vzdělávací metoda je založena na realistickém porozumění kognitivního, emočního a smyslového vývoje dítěte.

Způsob výuky podle Montessori umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu i tempo vzdělávání. Centrem snah vychovatelů je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí podporujícím nezávislost a vzájemnou úctu.

Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce. Děti si mohou vybrat z celé škály zajímavých a pečlivě připravených úkolů a činností. Mezi dětmi je odstraněna nezdravá rivalita, jsou cíleně vedeny k toleranci. Každé dítě postupuje podle svého tempa, díky čemuž odpadá stres z nedostatku času. Nadanější děti mohou postupovat rychleji, aniž by stresovaly ty, které potřebují určité učivo ještě více opakovat a procvičovat.

 
 
Můžete so podívat taky zde:
JEŠTĚ ŽE DĚTI NEUČÍ MLUVIT ŠKOLA www.youtube.com/watch?v=OiG1ca12f7k