Montessori centrum Hlučín

rosteme s dětmi

pro děti  16 LET

INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ

Hernička, miniškolička, předškolák

Pro děti 7 15 LET

INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ

Školní kroužky, družina, tábory

Pro rodiče dětí -595 LET

INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přednášky,  besedy, akce

kontakt

Název Montessori centrum hlučín, z.sz

adresa sídla Vinohradská  899/67, 748 01 Hlučín

adresa provozu Mírové náměstí 32, 748 01 Hlučín

02121379

email montessori.hlucin@gmail.com

banka 2000477238/2010

s kým partneříme

Město Hlučín

Agri Nostra

Muzeum Hlučínska