O našem skvělém centru

Nezisková organizace Montessori centrum Hlučín, z.s. vznikla v roce 2013 díky nadšení našich dětí ze stylu vzdělávání paní Marie Montessori.

Jsme tým nadšených rodičů a pedagogů, jimž je blízký partnerský způsob jednání s dětmi. Hledáme nejrůznější cesty, kterými chceme naše děti provézt jejich dětstvím, a zároveň jim pomoci se osamostatnit a stát se sebevědomými a zodpovědnými dospělými. Při tomto hledání jsme narazili na způsob výchovy paní Marie Montessori, pedagožky a lékařky, který se shoduje s naším intuitivním vnímáním správného přistupování k dětem a jejich výchově.

 

Rádi bychom myšlenky paní Montessori zpřístupnili dalším rodičům, ale hlavně dětem. Proto jsme se rozhodli spojit své síly a sdružit se v seskupení, které bude přinášet nové podněty a aktivity v oblasti Montessori pedagogiky na území města Hlučína a třeba časem i kdekoliv jinde. Mezi námi najdete organizátory, nadšence a tahouny, ale také profesionální pedagogy s akreditovaným vzděláním v Montessori pedagogice. Kvalitu nabízeného vzdělávání považujeme za základ úspěchu, proto máme v týmu také garanta kvality kurzů s mnohaletou pedagogickou praxí.

Jsme otevření jakékoliv spolupráci, která podpoří a může rozvíjet naše úsilí. Rádi mezi sebou přivítáme další nadšence, kteří se mohou stát novými členy našeho sdružení, nebo mohou přispět svým nápadem, finančním darem či jinou formou spolupráce. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Těší se na Vás Lenka, Ali, Katka, Monika, Maruška a další :)

 

POSLÁNÍ

Našim posláním je rozvíjet děti i dospělé v oblasti výchovy a vzdělávání pomocí Montessori pedagogiky na území města Hlučína.

VIZE

Chceme být organizací, která podporuje Montessori vzdělávání ve městě Hlučíně, a je spojována s propagací Montessori pedagogiky a respektujícího způsobu jednání k dětem i dospělým.


Mezi naše hlavní aktivity patří:

Organizační tým

Mgr. Lenka Gavlíková, předsedkyně sdružení

montessori.hlucin@gmail.com

řízení sdružení, organizace aktivit, komunikace, nové projekty

Ing. Alena Víchová, Místopředsedkyně sdružení

montessori.hlucin@gmail.com

finance, organizace aktivit, řízení sdružení

Mgr. Kateřina RÖslerová


montessori.hlucin@gmail.com

řízení účastníků, fakturace, organizace aktivit

Mgr. Monika Vořkínková

Zakladatelka Montessori centra Hlučín a ZŠ Via Montessori, členka organizačního týmu

Mgr. Marie Šlosarková

Ředitelka ZŠ Via Montessori, členka organizačního týmu

Chcete nás podpořit?

Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům, že jste s námi!