Pro rodiče dětí

Přednášky pro rodiče i pedagogy

 

Také pro školní rok 2021/2022 pro vás připravujeme řadu zajímavých besed. 

Brzy se jejich seznam objeví na našich stránkách i Facebooku. Pokud nechcete přijít o žádnou akci, pošlete nám svůj email.

Těšíme se na vás.


Informace pro rodiče dětí zapsaných do ZŠ Via Montessori


Aktivity Montessori centra zahrnují:

- finanční a organizační podpora vzdělávacího programu pro Montessori třídy 

- organizace řízené činnosti s dětmi v době po vyučování do 15:00 (po-pá)

- organizace kroužků pro děti

- organizace akcí pro rodiče (besedy, setkávání, atd.)

- volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi

 

Finanční podpora je zajištěna především díky příspěvkům rodičů zapsaných dětí. Příspěvek se hradí ve výši 1.500,-Kč měsíčně, a to 10 měsíců ročně. Příspěvek se hradí v jedné splátce (nejpozději k 31.srpnu), pokud se rodiče s MCH nedomluví na individuálních podmínkách.

Bankovní spojení: 2701003641/2010

 

O vyúčtování příspěvků rodičů informuje MCH rodiče jedenkrát ročně. Všechny prostředky budou vyčerpány na podporu vzdělávacího programu. Většina prostředků slouží na odměnu asistentky/asistenta Montessori pedagoga, který bude k dispozici denně po dobu vyučování, dále bude mít na starosti řízenou činnost s dětmi po skončení vyučování do 15:00.

Mimo tento program mají děti možnost navštěvovat kroužky Montessori centra (či Via Montessori), které jsou podrobně rozepsány zde.

 

 

 

Proč Montessori?

Vyučovací metoda Montessori je založena na výsledcích mnohaletých průzkumů vývoje dětí. Byla, a to nejenom předními americkými vychovateli, prohlášena za vývojově nejvhodnější model výuky pro děti předškolního a školního věku. Montessori jako výchovná a vzdělávací metoda je založena na realistickém porozumění kognitivního, emočního a smyslového vývoje dítěte.

Způsob výuky podle Montessori umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu i tempo vzdělávání. Centrem snah vychovatelů je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí podporujícím nezávislost a vzájemnou úctu.

Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce. Děti si mohou vybrat z celé škály zajímavých a pečlivě připravených úkolů a činností. Mezi dětmi je odstraněna nezdravá rivalita, jsou cíleně vedeny k toleranci. Každé dítě postupuje podle svého tempa, díky čemuž odpadá stres z nedostatku času. Nadanější děti mohou postupovat rychleji, aniž by stresovaly ty, které potřebují určité učivo ještě více opakovat a procvičovat.

 Více na stránce o Montessori pedagogice.

Můžete so podívat taky zde:

JAK FUNGUJE MONTESSORI ŠKOLA www.citarny.cz/index.php/aktuality-knihy/4822-montessori-skola

JEŠTĚ ŽE DĚTI NEUČÍ MLUVIT ŠKOLA www.youtube.com/watch?v=OiG1ca12f7k

MONTESSORI V KOSTCE www.youtube.com/watch?v=EsMjrdMM3h8